Tải Game

Tải Game Về Máy

Hôm Nay
Máy Chủ 2: HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT Máy Chủ (Mới): LỆ SƠN  
 
CÁCH 1 (Tải Patch - Yêu cầu đã có Võ Lâm VNG)
Bước 1: Tải Patch:  Link Google Drive   Link Google Drive (Dự Phòng)   Link Google Drive (Dự Phòng)   Link Secufile   Link Mediafile 
Bước 2  Tạo Thư Mục VoLamCTC
Bước 3  Copy Thư Mục Data VLTK VNG và Paste vào Thư Mục VoLamCTC
Bước 4  Copy Patch Game vào Thư Mục VoLamCTC
Bước 5  Giải Nén Patch.rar (Nhấp chuột phải chọn Extract Here) hoặc bấm vào chọn đường dẫn giải nén vào Thư Mục VoLamCTC
Bước 6  Vào Game.exe để tham gia game

 

CÁCH 2 (Tải về giải nén chơi thẳng)
> > >
Bước 1 Tải Link Google Drive (> 3 Gb)Tải Link Google Drive (Dự Phòng 1) (> 3 Gb)Tải Link Google Drive (Dự Phòng 2) (> 3 Gb)Tải Link Media File (> 3 Gb)
Bước 2 Giải nén ClientFull.rar (Nhấp chuột phải, chọn Extract to ClientFull)
Bước 3 Chạy Game.exe để tham gia game


Phần mềm giải nén: 

- Win 32 Bit: https://www.rarlab.com/rar/wrar59b2.exe

- Win 64 Bit: https://www.rarlab.com/rar/winrar-x64-59b2.exe

Phần mềm điều khiển từ xa: 

- Teamviewer Portable: https://www.teamviewer.com/en/teamviewer-automatic-download/

- Ultraviewer: https://ultraviewer.net/vi/UltraViewer_setup_6.2_vi.exe